2 თვიანი მუშაობა ანტიკრიზისული გეგმის შემდეგ დადგინდა საქართველოს მოსახლეობის 20% თვეში მიიღებს 62$

თქვენ ვისაც 2020 წლის პირველ 3 თვეში 1-ჯერ მაინც გაქვთ ჩარიცხვა თქვენი დამსაქმებლისგან გილოცავთ თქვენ მიიღებთ 1200 ლარს 6 თვის განმავლობაში. რაც შეეხება ერთჯერად 300 ლარს რომელიც უნდა მიიღოს თვითდასაქმებულებმა იმ შემთხვევაში თუ ის წარადგენს შესაბამის ცნობას სამუშო ადგილიდან. ხოლო თქვენ ვინც იყავით თვით დასაქმებულები და ანაზღაურება არ გერიცხებოდათ საბანკო ანგარიშზე და იღებდით ნაღდს, თქვენ ვერცერთ თეთრს ვერ მიიღებთ რადგან ის იურიდიული პირი რომელიც ამას აკეთებდა შესაბამის ცნობას ვერ მოგცემთ რადგან ეს მისი კომპანიის დიდ პრობლემებს ნიშნავს. თუ თქვენ ფიზიკურ პირთან ბრძანდებოდით დასაქმებული ვერც ამ შემთხვევაში ვერაფერს მიიღებთ რადგან ფიზიკური პირის მიერ გაცემული რაიმე სახის ცნობას იურიდიული ძალა არ გააჩნია.

კიდევ ერთი სიურპრიზი აღნიშნული 200 ლარიანი დახმარება გაიცემა დაახლოებით მაისის 25 დან… იქამდე უნდა გავუძლოთ ესეთია მთვრობის გადაწყვეტილება…

Share with:

Facebook


Leave a Reply

Your email address will not be published.